Plan aktivnosti

Nakon izbora novog rukovodstva početkom 2011. godine, među prvim aktima koji su usvojeni, bio je i Program aktivnosti za period  2011 – 2013. U Programu su obuhvaćena pitanja od krucijalne važnosti za unapređenje i razvoj Udruženja. Dvogodišnjim Programom aktivnosti obuhvaćeni su:

 • Poslovni prostor Udruženja. Obezbediti i opremiti trajni kancelarijski prostor za kontinuirani rad Udruženja, sa neophodnom tehnološkom infrastukturom (PC, Internet, telefon, mobilni tel) i stalnim Sekretarom Udruženja koji bi obavljao/la neophodne administrativno-organizacione poslove;
 • Internet prezentacija i baza podataka. Izraditi u najkraćem roku kvalitetnu internet web stranicu Udruženja, pre svega radi neophodne komunikacije članova sa Udruženjem, ali i radi prezentacije aktivnosti Udruženja, prijatelja i sponzora Udruženja. Pored osnovnih funkcija, putem internet stranice postižu se i dodatni efekti, kao što su, objavljivanje članaka, reportaža, fotografija, komercijalna funkcija kroz oglasni prostor za sponzore Udruženja, kao i društvena funkcija.
 • Animiranje potencijalnih članova Udruženja. Neophodno je omasovljavanje članstva, koje bi sa novom energijom, entuzijazmom i idejama, značajno uticali na progresivni razvoj Udruženja. U tom smislu treba koristiti svaku priliku i projekat, da se u njega uključe novi članovi koji pokažu interes za to. Akcijom „SVAKI ČLAN 5 NOVIH ČLANOVA“, doprineo bi popularizaciji Udruženja. U skladu sa time postavljen je cilj od „1.000 članova u 2012“, koji treba ostvariti do kraja mandata ovog rukovodstva. Pored toga uključivanje dijaspore, određenih profesionalnih, kulturnih i starosnih grupa u organizacionim modalitetima doprineo bi savremenoj organizaciji Udruženja.
 • Organizacija rada. Proširenjem broja članova UO postignut je cilj pojačanog angažmana i odgovornosti članova. Na ovaj način UO je otvorio vrata svim zainteresovanim članovima i simpatizerima da svojim prisustvom i aktivnim učešćem doprinose radu Udruženja. Na taj način otvoren je i prostor za formiranje grupa po određenim projektnim zadacima, na čijem čelu bi bili menadžeri projekta, što bi svakako uticalo na poboljšanje efikasnosti rada.
 • Finansiranje Udruženja. Osnovni cilj je da se u kratkom roku ostvari uslovi finansijske samostalnosti Udruženja, što podrazumeva da se osnovni troškovi  finansiraju iz sopstvenih prihoda, tačnije iz članarine. U skladu sa time, ostvarivanje postavljenog cilja od 1.000 članova znatno bi pomoglo Udruženju na putu ka ostvarivanju cilja nezavisnog finansiranja. Pored članarine i neminovnih donacija, u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva Udruženju će pomoći i izdavačke aktivnosti, te drugi projekti koji bi u perspektivi imali ekonomski efekat;
 • Saradnja sa opštinom Čačak. Saradnja sa Opštinom Čačak (ili različitim institucijama) je jedan od bitnih elmenata u ostvarivanju ciljeva kao što je očuvanje tradicije i promocije čačanskog kraja. Ona će omogućiti pravilno usmeravanje aktivnosti humanitarnog i kulturnonog karaktera, kao što su izbor studenata za stipendiju, izbor umetničkih dela iz Čačka koje treba promovisati i sl. U tom smislu je moguće promovisati ideju o Kulturnom centru Čačka u Beogradu, kroz koji bi mogle da se organizuju sve aktivnosti na promociji svih aspekata Čačka i čačanskog kraja.
 • Organizacija kulturnih događaja. Koncerti, izložbe, promocije knjiga, književne večeri, predavanja i druge manifestacije kulturno zabavnog karaktera, sa elementima humanitarnih i drugih akcija mogu značajno da animiraju članstvo i doprinesu ostvarenju različitih ciljeva istovremeno. U ovakve događaje treba uključiti autentične narodne umentnike, kulturno umentnička društva, etnologe, istoričare i druge koji mogu da doprinesu da se izvorno narodno stvaralaštvo čačanskog kraja predstavi na jedan multimedijalan, komunikativan i atraktivan način.
 • Organizacija humanitarnih akcija. Udruženje će uzeti aktivno učešće u iznalaženju i organizaciji humanitarnih aktivnosti, kao što su stipendiranje izuzetnih studenata ili talenata iz Čačka, pomoć amaterskim društvima i malim sportskim klubovima iz Čačka, pomoći socijalno najugroženijim porodicama iz Čačka, i sl. Udruženje će u ovakvim akcijama biti ili nosilac projekta, ili inicijator projekta koji ćre pružiti logistiku neophodnu za realizaciju projekta;
 • Organizacija turističkih putovanja. Na ovaj način, kroz organizaciju turističkog putovanja, istovremeno će se  inkorporisati i elementi povezani sa kulturno istoriskom tradicijom Čačaka, druženje članova, ponekad i neka od tekućih akcija udruženja.
 • Medijska promocija. Sve akcije, a posebno humanitarne treba da budu adekvatno medijski praćene i u Beogradu i u Čačku, čime će se obezbediti i uspeh samih akcija, a time i promovisati čačanski kraj, što će značajno uticati na ugled Udruženja. Neophodno je ostvariti saradnju sa čačanskim medijima, koji bi po svojoj prirodi mogli imati najveći interes za rad udruženja, kao i za sopstvenu promociju među čačanima u Beogradu i šire;
 • Klub Udruženja. Klub udruženja bi trebalo da postane mesto redovnog okupljanja i druženja, a po potrebi i sastanaka Udruženja, tematskih izložbi i drugih kulturnih događaja. U početnoj fazi to bi bilo mesečno okupljanje, s tim što bi vremenom trebalo raditi na opciji otvaranja sopstvenog kluba zatvorenog tipa (samo za članove i prijatelje), koji bi redovno radio i u perspektivi mogao da bude i značajan izvor prihoda za Udruženje. Ukoliko bi kancelarija i klub bili objedinjeni u istom prostoru, to bi proizvelo još bolje efekte u kominikaciji i radu Udruženja.

Pristupnica

pristupnica

Dopunite rečnik čačanizama

pristupnica

Facebook stranica