Rečnik čačanizama

wp7056932a wp4dec41cc wpe82ede5d
abronoša – osoba koja ogovara druge

azman – nerast, vepar za rasplod

alaudža – iznenadna letnja oluja sa grmljavinom, uskovitlanim oblacima prašine i strahovitim pljuskom

alamunja – muva u biznisu

andrak – koji ti je andrak ili šta je sa tobom

bataljen – pretučen, poražen

batali – prekini posao

bataljuga – nešto što se stalno kvari

bešale – ozbiljno, odista, sigurno

benzjak –  neko ko ništa  korisno ne radi, dokonjak,  lezilebović

bukarenje – parenje svinja

buljati – puzati, ali u kontekstu coveka ili najpre deteta

basamaci – stepenice

brkljav – musav, umazan

capin – nos

cica – kamen

cipov – visok, nezgrapan

cuger, cugeraš – onaj koji voli da pije

wpe82ede5d1 wpe82ede5d2 wpb5271658
čabrica – drvena posuda za sir ili kajmak

čebuljica – bubuljica

ćasa – zemljana činija dviska – starije (prošlogodišnje) jagnje

dela, dede – hajde, može

dognati – doterati

drob – iznutrica

drusno – zdravo,jako

dusa – komad (mesa, zemlje)

doljnake – dole

dokonisati – biti dokon, ništa ne raditi

drndoš – dosadna osoba koja spletkari

wpcb9d9ee4 wp919152fe wpa978c4d9
džakati – razgovarati, galamiti

džebrati – nešto žestoko raditi

džigljav – visok i mršav

džoka – gornji deo odeće, sako

džovan – seljak

đuvegija – mladoženja eve, ene – pokazne reči

ene – ukazati na nešto sa interesovanjem (vidi)

elebak – zamlata, zgubidan, bleskast čovek

englez – što se praviš englez ili da ništa ne znaš

edali ga? – hoćeš li skoro?, hajde, ideš li?, stižeš li?

wp878a7ebe wp1a595949 wp57f78717
firange – zavese

fika – kriška hleba

gatnjik – učkur

geljati – nepravilno hodati zbog povrede

gidon – upravljač bicikla

gilipter – bitanga

grdan – ružan

grk – gorak, opor

Grebić – prekomoravski Srbin

guka – izraslina na telu

gornake  – gore

grljaš – seljačina

gicati se – otimati se, skakati

wp8d17f5a0 wp7846784b wp10f4ecab
– ni malo

iskati – tražiti od nekoga

izandjalo – dotrajalo

jaud – sitno stvorenje

jedaman – jednom

jejina – sova, buljina, sovuljaga

jektika – tuberkuloza

jopen – opet

jogot – jogurt

kadar – sposoban

kanate – tovarni deo kola

karlica – izdubljena drvena posuda za mleko

keser – tesarska alatka

klot – ravno pletenje

klanfa – veliki nos

kovarnuti se – oporaviti se, prezdraviti

kondure – gumena plitka obuća

kokakoličar – onaj koji nepije

komad – seksi ili senzualna devojka

krpata – neartikulisani zvuk pri kretanju

krmeljati – upražnjavati popodnevnu dremku, biti bolešljiv, umoran, neispavan

komina – ono što ostane kad se iscedi grožđe

komišanje – odvajanje listova od klipa kukuruza

kolati – hodati tamo amo, unaokolo

kurtalisati – osloboditi se necega

kica – buba kica, rakljača, ušara, uholaža

wp9ba5d5c9 wp0cc81bb0 wpd3602800
labrnja – pogrdan izraz za usne, njuška

laprdati – govoriti besmislice

landrati – ići bez cilja, lutati

lanuti – odati tajnu, reći što nije trebalo

loćikav – slabunjav

lopar – drvena lopata za vađenje hleba iz peći

manjkati – nedostajati, u žargonu i: umreti

marisati – tući

mariti za nečim – stalo ti je do nečega

madžorica – sitan, beli pasulj

mašice – hvataljka žiški iz vatre

madžarika – vrsta šljive, u drugim krajevima požegača

meit – mrtvac

meno – malo (količina, u kojoj meri)

mistrija – zidarska alatka za nanošenje maltera

metiljati – biti spor u nekom poslu ili bolešljiv

mečkati – ludo se provoditi

mečkati – grubo zbijati šale na tudj račun, ili lagati nekoga radi šale

mentalac – budala, lud čovek

mike – brate od milošte

mikaš – seljak pogrdno

makanja – malo dete, osoba, zivotinja

manitati – ludovati

wp1eabfad1 wp53f8ca0f wp9ff3076b
navrnuti – navaliti

namiriti – zadovoljiti

namikariti – nanišaniti, uraditi precizno

nadase – uzbrdo, gore

nadrndan – nervozan

nako – onako, srednje

nade – uzmi, izvoli

nadžak – naopaka, čudna, neobična osoba. Mala ubojna sekira, vrsta buzdovana, budak, malj

natersume – odprilike

nauznak – biti na leđima

načisto – skroz, u celosti

naševalj – ukoso

nagnati – naterati

navratiti – svratiti u posetu, navesti vodu u njivu

napremase – ispred sebe

nazor – na silu, nevoljno

nazuti – obuti delimično ili na brzinu

nevera – zaprepašćenje, iznenađenje

ništak – bitanga

obagnati – terati naokolo

obaška – posebno

oblaporan – nezasit

obojak – podmetač pod stopalo u obući

obramica – drvena motka za nošenje posuda preko ramena

ovarisati – shvatiti, razumeti

onovečeri – preksinoć

onomad – ovih dana, pre 5-6 dana

onostran(c)i – upotrebljava se s obe strane Zapadne Morave za onu drugu stranu, blago negativno

omašić – košarkaš koji propusti da da koš

otkad sebe – odavno

obadati – mlatarati

wp410be3fe wp6f36ac6a wp64eae247
pabirak – ostatak

panaija – kuvana pšenica za pokoj duše

pandur – opštinski pozivar i stražar

parče – lepa i slatka devojka

paspalj – najsitnije brašno

pizma – omraza

pikljast – tankih nogu, štrkljast

pirkati – duvati

pišoka, pišora – meka, slaba rakija

pičiti – brzo se kretati

plaknuti – ovlaš oprati

prodža – prodavnica, radnja, piljara

propalica – bitanga, čovek bez karaktera, vucibatina, probisvet

prakljača – visoka mršava devojka

prsk’o – pukao, poludeo, izlapeo

porav – evo ti ga, na

povruša – sitna riba, poznatija kao belica

potirati – čistiti pod mokrom krpom

pribrati – pospremiti sto posle obroka

rinuti – gurnuti

ripa – kamen

runjav (rutav) – dlakav

rušan – u crnini

rapalj – seljak pogrdno

rnjati – biti nasilan prema stvarima

rogodža – drveni, okvirno 2 do 4 m visok stub sa kratkim krakovima, na koji se slaže sen

salauk – čovek brz u akciji, koji dela bez velikog razmišljanja

sadžgati – sabiti, skupiti

salabinjati – uraditi očas posla, uglavnom pojesti u dahu

skapsa – velika letnja vrućina

skalati – umoriti se

smoljo – nesposobnjaković, mlakonja

svojta – rodbina

skorup – kajmak

slotija – prevelika osoba ili životinja

sličuge – klizaljke za led napravljene od komada drveta, sa metalom i kanapom kojim se vezuju za obuću

sovra – niski drveni sto za obedovanje

slindrati se – naglo I dosta oslabiti

sadžgati – sabiti

sočiti – upoznavati muškarca i ženu radi veze ili braka

spičiti – udariti nekog ili nešto

sudžum – iznenada, odjednom verbalno napasti nekoga. Izgrditi nekoga žestoko.

svrzalj – smotan čovek

wp353ac9de wp5503d1ce wp4532834f
šalipur, ciponja – bleskasti čovek

šilježe – prolećno jagnje ujesen

šinuti – udariti

šuša – ništarija

šalin – duhovit, vickast, smešan

šalin – osoba neobičnih postupaka i razmišljanja, malo pomerena od svakodnevnih stereotipa

šmokljan – nesposobnjaković, šonja, smotanko

škaf – lavor

teslimiti – rešiti se nečega, prodati

tuna – tu

tuknuti – pokvariti se, usmrdeti se

tišj – uzvik

tija – vatra koja gori slabim plamenom

tijačak – tih, gotovo nečujan

tetleman – smotan, nesposoban čovek

 upolovačiti – prepoloviti

udariti – napraviti nešto novo (udarili smo pločice u novoj kući, udarili smo nove tapete, itd)

u ludacima – u gužvi, u haosu, u zbrci

wp67056f6b wpcf6d759d wp99b9c359
vabiti – dozivati živinu

varenika – kuvano, vrelo mleko

varovati – ne raditi za praznik

vatralj – lopatica za žar

vazda – uvek

vedimister – perorez

videlo – svetlo

višekuće – iznad/iza kuće

vran – crn

vrzina – zapuštena međa, živa ograda

vrljav – razrok

velija – kriška lubenice ili dinje

vegnuti – uvezati, zavezati

veretizan – kilav, aljkav, nesiguran, lomljiv, izgleda loše, nestabilan, izgleda bolesno

veli – kaže (treće lice jednine)

zavetina, obetina – seoska preslava (slava)

zakavedati – oslabiti zdravstveno

zapatiti – odgajiti

zatiok – potiljak

zauvar– koliko je da je – dovoljno je

zdrvima– kako se zimi greješ

zdomčati – uzeti brzo, spretno

zaplatiti – manje naplatiti nego što je urađeno

zabran – ograđena šuma

žimi – zaista, doduše, ne mari, od: živ mi

Pristupnica

pristupnica

Dopunite rečnik čačanizama

pristupnica

Facebook stranica